Zmiana godzin dyżuru Dziekana

Dziekan WFiS dr hab. Mieszko Tałasiewicz, prof. UW, dnia 16 lipca 2018 r. (poniedziałek) będzie dyżurował w godz. 11:00-12:30.

Odwołanie dyżurów Prodziekana

Prodziekan WFiS dr hab. Sławomir Łodziński, prof. UW, odwołuje swój dyżur w dniach 9 lipca 2018 r. – 27 lipca 2018 r. z powodu urlopu.

Wydział Filozofii i Socjologii UW uzyskał kategorię naukową A+

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN), działając na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045, z późn. zm.), przeprowadził kompleksową ocenę jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z […]

Projekt „Aplikacyjne prace dyplomowe — skuteczny start zawodowy”

W projekcie studenci kierunków humanistycznych i społecznych, dzięki wsparciu doświadczonych promotorów, przygotowują prace licencjackie i magisterskie odpowiadające na zapotrzebowanie przedsiębiorstw, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych. Do udziału w projekcie zaproszeni są studenci studiów I i II stopnia, którym do końca studiów licencjackich lub magisterskich pozostało nie więcej niż 4 semestry, oraz promotorzy gotowi wspierać studentów […]