Ochrona Danych Osobowych na Uniwersytecie Warszawskim – Wydział Filozofii i Socjologii

W dniu 25 maja 2018 roku rozpocznie się okres stosowania ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku Parlamentu Europejskiego i Rady UE (RODO). W tym samym dniu zacznie obowiązywać Zarządzenie numer 51 Rektora UW z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie ochrony danych osobowych na Uniwersytecie Warszawskim. Poniżej komplet […]

Odwołanie dyżurów Prodziekana

Prodziekan dr hab. Sławomir Łodziński, prof. UW, odwołuje swoje dyżury w dniach 28.05.2018 – 30.05.2018

Skrócony semestr letni 2017-2018 w Instytucie Filozofii

Dziekan Wydziału Filozofii i Socjologii UW dr hab. Mieszko Tałasiewicz, prof. UW, ogłasza, że semestr letni roku akademickiego 2017-2018 w Instytucie Filozofii na kierunku filozofia pierwszego i drugiego stopnia kończy się 1 czerwca 2018 r.

30 kwietnia 2018 roku DNIEM DZIEKAŃSKIM – WOLNYM OD ZAJĘĆ

Uprzejmie informujemy, że 30 kwietnia 2018 roku został ogłoszony na naszym wydziale dniem dziekańskim (wolnym od zajęć dydaktycznych).