Przełożony dyżur Dziekana WFiS UW – 04.09.2018

Dziekan WFiS dr hab. Mieszko Tałasiewicz, prof. UW, przekłada dyżur z poniedziałku 3 września 2018 r. na wtorek 4 września 2018 r. w godz. 13:30-14:30.

Wydział Filozofii i Socjologii UW uzyskał kategorię naukową A+

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN), działając na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045, z późn. zm.), przeprowadził kompleksową ocenę jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z […]

Projekt „Aplikacyjne prace dyplomowe — skuteczny start zawodowy”

W projekcie studenci kierunków humanistycznych i społecznych, dzięki wsparciu doświadczonych promotorów, przygotowują prace licencjackie i magisterskie odpowiadające na zapotrzebowanie przedsiębiorstw, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych. Do udziału w projekcie zaproszeni są studenci studiów I i II stopnia, którym do końca studiów licencjackich lub magisterskich pozostało nie więcej niż 4 semestry, oraz promotorzy gotowi wspierać studentów […]

Ochrona Danych Osobowych na Uniwersytecie Warszawskim – Wydział Filozofii i Socjologii

W dniu 25 maja 2018 roku rozpocznie się okres stosowania ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku Parlamentu Europejskiego i Rady UE (RODO). W tym samym dniu zacznie obowiązywać Zarządzenie numer 51 Rektora UW z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie ochrony danych osobowych na Uniwersytecie Warszawskim. Poniżej komplet […]