Zmiana dyżuru Prodziekana WFiS UW

Prodziekan dr hab. Sławomir Łodziński, prof. UW, przekłada dyżur z dnia 29 maja 2017 na 30 maja 2017 w godz. 9:30-10:30

Godziny dziekańskie w Instytucie Filozofii – 19 maja 2017 r.

Dziekan Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego w związku z organizowanym przez Zarząd Samorządu Studentów Instytutu Filozofii wydarzeniem „Łódź Filozoficzna” ogłasza 19 maja 2017 r. (piątek) godziny dziekańskie dla studentów i pracowników – nauczycieli akademickich Instytutu Filozofii od godz. 15.

Skrócony III blok zajęć dydaktycznych na kierunku socjologia

Dziekan Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego w związku rozpoczęciem prac budowlanych i instalacją windy w budynku Instytutu Socjologii UW przy ulicy Karowej 18 podejmuje decyzję o skróceniu trwania zajęć dydaktycznych na kierunku socjologia (w tzw. bloku III zajęć dydaktycznych) do dnia 1 czerwca br. (o jeden tydzień). Prowadzący zajęcia proszeni są o uzgodnienie ze […]

KONKURS – NA STANOWISKO REDAKTORA NACZELNEGO „STUDIÓW SOCJOLOGICZNYCH”

KONKURS NA STANOWISKO REDAKTORA NACZELNEGO „STUDIÓW SOCJOLOGICZNYCH” Kolegium Wydawców, składające się z Przewodniczącego Komitetu Socjologii PAN (reprezentującego Dziekana Wydziału I PAN), Dyrektora Instytutu Filozofii i Socjologii PAN oraz Dziekana Wydziału Filozofii i Socjologii UW, działając na mocy § 3 Porozumienia o współpracy w sprawie wspólnego wydawania kwartalnika „Studia Socjologiczne”, ogłasza otwarty konkurs na stanowisko redaktora […]