Jubileusz prof. dra hab. Jacka Jadackiego – godziny dziekańskie – 28.03.2017

W dniu 28 marca 2017 roku w godz.: 12:00-15:00 Dziekan WFiS UW dr hab. Mieszko Tałasiewicz, prof. UW ogłasza godziny dziekańskie w Instytucie Filozofii w związku z Jubileuszem pana prof. dra hab. Jacka Jadackiego.

KONKURS – NA STANOWISKO REDAKTORA NACZELNEGO „STUDIÓW SOCJOLOGICZNYCH”

KONKURS NA STANOWISKO REDAKTORA NACZELNEGO „STUDIÓW SOCJOLOGICZNYCH” Kolegium Wydawców, składające się z Przewodniczącego Komitetu Socjologii PAN (reprezentującego Dziekana Wydziału I PAN), Dyrektora Instytutu Filozofii i Socjologii PAN oraz Dziekana Wydziału Filozofii i Socjologii UW, działając na mocy § 3 Porozumienia o współpracy w sprawie wspólnego wydawania kwartalnika „Studia Socjologiczne”, ogłasza otwarty konkurs na stanowisko redaktora […]

12 stycznia 2017 r. o godzinie 17:00 Instytut Anglistyki organizuje debatę nad tezą: „W codziennej pracy uczelni książki elektroniczne powinny zastąpić książki papierowe”

Europejska Karta Naukowca

hr_01