Uchwała Rady Wydziału Filozofii i Socjologii UW w sprawie 50. rocznicy wydarzeń marca 1968 roku

Uchwała Rady Wydziału Filozofii i Socjologii UW w sprawie 50. rocznicy wydarzeń marca 1968 roku: MARZEC_68

Konferencja współorganizowana z Instytutem Socjologii UW – „MARZEC’68 PO PIĘĆDZIESIĘCIU LATACH”

PROGRAM KONFERENCJI >>> program_konferencja-marzec-68_po-50-latach

Wydział Filozofii i Socjologii

Aplikacyjne prace dyplomowe – skuteczny start zawodowy PDF

Raport badawczy w sprawie satysfakcji użytkowników korzystających z Połączonych Bibliotek WFiS UW, IFiS PAN i PTF

Raport badawczy (przygotowany przez Studenckie Koło Naukowe Badań marketingowych „CHi Kwadrat”) dotyczący satysfakcji korzystania z Połączonych Bibliotek WFiS UW, IFiS PAN i PTF PDF 2017