Przedłużenia Konkursu na stypendia dla profesorów wizytujących

15 Sty, 2010; Aktualności

pismo Pana Rektora Tadeusza Tomaszewskiego

Nowelizacja Regulaminu Studiów na UW

8 Sty, 2010; Aktualności

Zespół Rektorski ds. nowelizacji Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim przygotował projekt zmian w Regulaminie Studiów na Uniwersytecie Warszawskim.

Ewentualne uwagi do projektu Pracownicy oraz Studenci Wydziału Filozofii i Socjologii UW mogą składać elektronicznie na adres: dziekanat.wfis@uw.edu.pl do dnia 15 stycznia 2010 r.

W załączeniu tekst projektu nowelizacji Regulaminu Studiów UW

Projekt zmian Statutu UW

8 Sty, 2010; Aktualności

Władze Uniwersytetu Warszawskiego przygotowały projekt uchwały zmieniającej Statut Uniwersytetu Warszawskiego. Projekt podlega konsultacjom w jednostkach uniwersyteckich.

Ewentualne uwagi do projektu Pracownicy oraz Studenci Wydziału Filozofii i Socjologii UW mogą składać elektronicznie na adres: dziekanat.wfis@uw.edu.pl do dnia 12 lutego 2010 r.

Na Radzie Wydziału 16 lutego wszystkie uwagi do projektu Statutu UW zostaną poddane dyskusji.

W załączeniu tekst projektu Statutu UW