Interdyscyplinarne międzynarodowe konferencje naukowe organizowane przez Fundację EMANUEL

20 Lut, 2011; Aktualności

Szanowni Państwo,

w załączniku przesyłam Państwu informację dotyczącą dwóch interdyscyplinarnych międzynarodowych konferencji naukowych organizowanych przez Fundację EMANUEL i reprezentantów różnych polskich środowisk naukowych na temat: „Inny” i „inność” w różnych obszarach życia zbiorowego oraz Innowacyjność w edukacji, biznesie i technice.

W wyniku uczestnictwa w konferencjach opublikowane zostaną artykuły w recenzowanych pracach: polskiej i zagranicznej (USA), w języku polskim i angielskim. Uczestniczy konferencji otrzymają certyfikaty uczestnictwa.

Ubiegamy się o patronat Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i In.

Zapraszam serdecznie do uczestnictwa i proszę o rozesłanie informacji do Znajomych Osób, które mogą być zainteresowane.

Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach. zał. 1 zał. 2

Serdecznie pozdrawiam
dr Marlena Mirosława Kowalczyk
Prezes Fundacji EMANUEL

V Konferencji Młodych Naukowców

16 Lut, 2011; Aktualności

W imieniu Studenckiego Koła Naukowego Historii im. Karola Maleczyńskiego przy współpracy Koła Młodych Politologów, Koła Naukowego Historyków Wojskowości oraz Studenckiego Koła Naukowego Lituanistów „Labas” działających na Uniwersytecie Wrocławskim zapraszamy wszystkich chętnych na studencką konferencję, która odbędzie się 9-10 czerwca 2011 roku w Instytucie Historycznym UWr. Dokładny opis paneli zawiera plik opis V Konferencji Młodych  Naukowców. Zgłoszenie zawarte w załączniku.

Zgłoszenia proszę wysyłać drogą mailową na adres wroclaw.konferencja@gmail.com
Czekamy do 18 kwietnia 2011 (poniedziałek; godzina 23:59).
Z poważaniem,
Magdalena Pelczarska
przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego V Konferencji Młodych Naukowców.

ZAŁĄCZNIKI:

opis V Konferencji

zgłoszenie