Wykład PROF. MICHAELA WILLIAMSA

25 Maj, 2011; Aktualności

Zakład Epistemologii Instytutu Filozofii UW

zaprasza na wykład

PROF. MICHAELA WILLIAMSA
(John Hopkins University)

Knowledge from a Pragmatic Point of View

Część I: poniedziałek 30 maja, godz. 11.30, s. 24
Część II: wtorek 31 maja, godz. 15.00, s. 24

Instytut Filozofii UW, ul. Krakowskie Przedmieście 3

Profesor Michael Williams jest znanym epistemologiem, specjalizuje się w filozofii języka, historii współczesnej filozofii oraz myśli Ludwiga Wittgensteina. Jego szczególnym zainteresowaniem jest filozoficzny sceptycyzm i próby jego odrzucenia.