Konferencja „Strategie przeciwdziałania dyskryminacji w szkolnictwie wyższym”

28 Lis, 2011; Aktualności

W imieniu Rektorskiej Komisji ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji serdecznie zapraszamy na konferencję „Strategie przeciwdziałania dyskryminacji w szkolnictwie wyższym. Diagnozy i perspektywy”.

Konferencja odbędzie się w dniu 9 grudnia 2011r., rozpoczęcie o godz. 10:00, w Sali Senackiej Uniwersytetu Warszawskiego (Pałac Kazimierzowski, główny kapus UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28).

Współorganizatorami konferencji są: Biuro Rady Europy, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, Instytut Studiów Społecznych UW, Zakład Praw Człowieka WPiA UW, organizacja studencka QueerUW.

W programie m.in. wykład otwierający prof. Ewy Łętowskiej, sesja „Europejskie i amerykańskie standardy działań prorównościowych w szkolnictwie wyższym” (m.in. prof. R. Siemieńska, prof. B. Chołuj, Krzysztof Śmiszek – Polskie Towarzystwo Prawa Antydykrymiacyjnego) oraz sesja  „Nasze możliwości – czas na zmiany?” (m.in. prof. Małgorzata Fuszara, dr Adam Bodnar z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Mariusz Drozdowski / Jej Perfekcyjność – QueerUW).

W przeddzień konferencji, 8 grudnia, zapraszamy na realizowane przez doktorantów i doktorantki Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW warsztaty antydyskryminacyjne.

Warsztaty odbędą się w dwóch modułach tematycznych: Moduł A: „Przeciwdziałanie dyskryminacji osób homoseksualnych i biseksualnych”, Moduł B: „Przeciwdziałanie dyskryminacji osób transpłciowych”. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Zgłoszenia oraz szczegółowe informacje: warsztaty@queer.uw.edu.pl.

Zgłoszenia przyjmowane są do 5 grudnia, decyduje kolejność zgłoszeń.

Z poważaniem,

Dr hab. Jacek Kochanowski

sekretarz Komisji Rektorskiej ds. Przedziwdziałania Dyskryminacji

Konferencja Młodych Naukowców Wrocław

10 Lis, 2011; Aktualności

01

Studenckie Koło Naukowe Historyków

im. Karola Maleczyńskiego

zaprasza do udziału w

VI KONFERENCJI MŁODYCH NAUKOWCÓW

Do udziału w naukowym spotkaniu zapraszamy młodych pasjonatów, zajmujących się badaniem przeszłości – niezależnie od zgłębianej przez nich dziedziny nauki – studentów i doktorantów.

Konferencja podzielona będzie na dwa panele:

  1. 1. Panel regionalistyczny

Regionalistyka coraz częściej znajduje się w orbicie zainteresowań

badawczych nie tylko historyków, ale również przedstawicieli innych

dziedzin nauki, takich jak socjologia, czy ekonomia. Badanie historii

oraz możliwości rozwoju poszczególnych regionów w ostatnim czasie, zwłaszcza w Polsce po transformacji ustrojowej, znacząco zyskało na znaczeniu.

Organizatorzy chcieliby, aby w jednym miejscu spotkali się wszyscy, którzy chcą opowiedzieć o swojej „małej ojczyźnie”. Spostrzeżenia badaczy z całej Polski z pewnością wzbogaci nasze wzajemne doświadczenia oraz wiedzę, a także być może otworzy na nowe kierunki rozwoju.

  1. 2. 30. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

Czas w jakim organizowana jest konferencja sprzyja refleksjom i dyskusjom na temat zdarzeń sprzed trzydziestu lat. Mamy nadzieję, że skłoni to potencjalnych uczestników konferencji do zabrania głosu i podzielenia się swoimi spostrzeżeniami w tym wciąż budzącym wielkie emocje temacie.

Konferencja odbędzie się we Wrocławiu, od 8 do 9 grudnia. Organizatorzy proponują nocleg w wysokości około 40 zł/dobę (płatne na miejscu) w akademiku z bazy domów studenckich Uniwersytetu Wrocławskiego. Dla zainteresowanych istnieje możliwość noclegu na dzień przed i/lub dzień po konferencji.

Konferencję umilimy Państwu wykładami oraz warsztatami z pracownikami naukowymi Uniwersytetu Wrocławskiego

Do 18 listopada, godz. 23.59 czekamy na zgłoszenia, zawierające abstrakt wygłaszanego referatu. Należy je przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy wroclaw.konferencja@gmail.com . Bardzo prosimy o zaznaczenie wariantu obiadów (wegetariański czy normalny), a także skorzystania z noclegu.

Do 21 listopada organizatorzy poinformują drogą elektroniczną o zakwalifikowaniu się referatów do wygłoszenia na konferencji.

Planowane jest także wydanie publikacji pokonferencyjnej. O kwalifikacji tekstu do druku decyduje redaktor publikacji, biorąc pod uwagę zgodność z przesłanymi referentom wskazówkami redakcyjnymi oraz recenzję dokonaną przez pracownika naukowego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Nie ma możliwości prezentowania referatu przez inną osobę niż jej autor. W kwestiach nieuregulowanych organizator zastrzega sobie wyłączność do podejmowania nieodwołalnych decyzji.

zgłoszenie VI KONFERENCJA