Socjologia i praca socjalna -regulacja problemów społecznych

11 Gru, 2011; Aktualności

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONFERENCJI NAUKOWEJ

Witam serdecznie!

Koło naukowe studentów i doktorantów przy katedrze socjologii i pracy
socjalnej Narodowego Uniwersytetu „Politechnika Lwowska” zaprasza do
udziału w II Konferencji Młodych Naukowców pod tytułem

„Socjologia i praca socjalna -regulacja problemów społecznych”

Data konferencji : 16 – 17 marca 2012 roku.

Miejsce konferencji: Ukraina, m. Lwów, ul. Kwietewa 6 (edukacyjny
korpus №29 Narodowego Uniwersytetu „Politechnika Lwowska”).

Przed rozpoczęciem konferencji będzie opublikowany zbiór materiałów.

Warunki uczestnictwa : prosimy wypełnić i nadesłać aplikację i
materiały do wystąpienia, przygotowane zgodnie z wymaganiami, przed 20
stycznia 2012 roku pod adres: kaf soc@ukr.net.

1 lutego 2012 roku wszyscy zostaną powiadomieni o wynikach konkursowego
doboru uczestników konferencji.

Opłata rejestracyjna wynosi 75 hrywien (obejmuje: program konferencji,
zbiór materiałów, kawę i drobny poczęstunek uczestników).

Przejazd, pobyt i wyżywienie – na koszt uczestników. Komitet
organizacyjny konferencji może wskazać uczestnikom informację o
miejscach i warunkach pobytu.

W sprawach dotyczycących konferencji prosimy zwracać się do:

Bohdana Huriy– (096)398-65-31, dana.hurij@expert-portal.org

Dokładna informacja znajduje się w załączniku – Konf_Sociolog_Soc robota_16-17.03.2012(en)