Zaproszenie do udziału w konkursie krytyczno-filmowym

16 Mar, 2012; Aktualności

Międzywydziałowe Koło Filmoznawców i Medioznawców UAM w Poznaniu we współpracy z Katedrą Filmu, Telewizji i Nowych Mediów UAM zapraszają do wzięcia udziału

w konkursie Młodej Krytyki Filmowej

na najciekawszy esej filmoznawczy

PROJEKCJE PO FILMIE

Współcześnie często komentarz filmowy ogranicza się do minimum.

zdj

Przygotowaliśmy listę  dwudziestu filmów z pierwszej dekady XXI wieku prowokujących do wyjścia poza proste ocenianie. Proponowana przez nas forma eseju daje szansę na wnikliwą analizę i twórczą interpretację dzieła sztuki filmowej.

Konkurs adresowany jest do osób w wieku 18-26 lat.

Nagrody:

Najlepsze prace zostaną opublikowane w międzynarodowym czasopiśmie „Images.
The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication”. Ponadto dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe
w postaci filmów, książek oraz nagrody “niespodzianki”.

Czekamy do 20.04.2012 roku. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 14.05.2012 roku. (oficjalne wyniki oraz miejsce i czas wręczenia nagród ogłosimy na stronie internetowej Koła: www.mkfim.wordpress.com).

Esej należy podpisać godłem, a do pracy dołączyć podpisaną tym samym godłem zaklejoną kopertę z danymi personalnymi (imieniem i nazwiskiem, adresem oraz adresem e-mail          i numerem telefonu), a następnie przesłać na adres: Katedra Filmu, Telewizji i Nowych Mediów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Fredry 10 61-701 Poznań,          z dopiskiem: „Konkurs PROJEKCJE PO FILMIE”.

Esej nie może przekraczać sześciu stron znormalizowanego tekstu (1800 znaków na stronie).

Jury konkursu:

dr Katarzyna Mąka-Malatyńska (Katedra Filmu, Telewizji i Nowych Mediów UAM)
– przewodnicząca,

dr Rafał Koschany (Instytut Kulturoznawstwa UAM)

mgr Piotr Pławuszewski (Katedra Filmu, Telewizji i Nowych Mediów UAM)

oraz studentki poznańskiego Filmoznawstwa UAM: Anna Piskorska i Agata Wiencis.

Szczegóły i regulamn konursu na stronie www.mkfim.wordpress.com

Wszelkie pytania bądź wątpliwości prosimy kierować na adres: projekcjepofilmie@gmail.com

lista filmów

plakat