IV Studencka Konferencja „Nauka i pasja – kluczem do sukcesu”

24 Kwi, 2012; Aktualności

Studenckie Koła Naukowe działające przy Wyższej Szkole Informatyki

i Zarządzania w Rzeszowie serdecznie zapraszają na IV Studencką

Konferencję „Nauka i pasja – kluczem do sukcesu”, która odbędzie się

w dniach 16-17-18 maja 2012r.

W nowoczesnym Centrum Edukacji Międzynarodowej w malowniczo położonym Kampusie WSIiZ w Kielnarowej koło Rzeszowa.

Celem konferencji jest prezentacja dorobku naukowego młodych naukowców, integracja studenckich środowisk akademickich, zawarcie

kontaktów oraz promowanie rozwoju naukowego studentów.

Konferencja skierowana jest do studentów i młodych pracowników nauki.

W ramach konferencji przeprowadzone będą również warsztaty z kilku różnych dziedzin praktycznych, których ukończenie potwierdzono będzie odpowiednim certyfikatem.

Po szczegółowe informacje zapraszamy na naszą nową stronę internetową:

www.naukaipasja.com.pl

Recenzowane referaty zostaną opublikowane w uczelnianym internetowym czasopiśmie TH!NK

www.think.wsiz.rzeszow.pl

Zapraszamy również na profil konferencji na Facebook’u – gdzie można otrzymać najświeższe informacje dotyczące wydarzenia:

http://www.facebook.com/pages/III-Studencka-Konferencja-Nauka-i-pasja-kluczem-do-sukcesu-19-20-V-2011/194220130601946

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30.04.2012

Zgłoszenia można dokonać wypełniając formularz znajdujący się na stronie internetowej konferencji.

http://www.naukaipasja.com.pl/zglo.html

Serdecznie Zapraszamy!!!

Rekrutacja na Program MOST w roku akademickim 2012/2013

13 Kwi, 2012; Aktualności

plakat MOST 2012-13