Konferencja – Społeczna Przestrzeń Internetu

25 Maj, 2012; Aktualności

Zakład Socjologii Zbiorowości Terytorialnych Instytut Socjologii Uniwersytet Rzeszowski
zaprasza do udziału w V interdyscyplinarnej konferencji naukowej
z cyklu Przestrzeń Społeczna pt. Społeczna przestrzeń internetu. Między wirtualnością a realnością,
organizowanej w dniach 16-17 października 2012 roku na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Więcej informacji w komunikacie – Społeczna przestrzeń Internetu

Konferencja dla doktorantów i studentów – CALL FOR PAPERS

9 Maj, 2012; Aktualności

Trudne czasy humanistyki, trudne czasy socjologii.
Czego w naukach humanistycznych i społecznych szukają dziś młodzi badacze?

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW
14-15 września 2012 r.

TEMAT KONFERENCJI
W wypowiedziach polityków mających decydującą rolę w tworzeniu regulacji dotyczących nauki i szkolnictwa wyższego, nauki humanistyczne i społeczne są coraz częściej deprecjonowane jako nieproduktywne, mające znikomy wpływ na wzrost PKB i niepotrzebne nowoczesnemu społeczeństwu. Próbuje się je wtłoczyć w ramy właściwe naukom matematycznym i przyrodniczym. W wyścigu o granty humaniści i socjologowie muszą, na równi z przedstawicielami nauk ścisłych, określać wymierne wyniki swoich badań, a następnie udowadniać ich przydatność dla społeczeństwa i gospodarki, a niekiedy wykazywać kontakty ze światem biznesu.
System ewaluacji naukowców, nastawiony na parametryczną ocenę wszelkich osiągnięć, zmusza do mnożenia publikacji, co nie zawsze przekłada się na rozwijanie ich zawartości. Tak zwana nowoczesna dydaktyka, w myśl ogólnoeuropejskich wytycznych, każe nauczycielom akademickim wyliczać efekty kształcenia i drobiazgowo nazywać każdy typ wiedzy czy umiejętności przekazywanej studentom podczas zajęć.
Realia demokracji sondażowej sprowadzają socjologię do pozbawionej zaplecza teoretycznego empirii, zaprzęgniętej w bieżącą walkę polityczną i służbę określonej ideologii, a socjologa zaczyna się postrzegać tylko jako komentatora sondaży. Obraz humanisty zaszczepiany w wyobraźni masowej nie jest dużo lepszy – to człowiek niedostosowany do współczesnego rynku pracy, mól książkowy studiujący za publiczne pieniądze temat, który jest interesujący tylko dla jednej osoby: samego badacza.
Można zatem powiedzieć, że dla nauk społecznych i humanistycznych nadeszły trudne czasy. Jak odnajdują się w nich młodzi badacze? Jakie ścieżki wybierają i co mają nadzieję w nauce znaleźć? W jaki sposób działają na rzecz rozwoju swoich dyscyplin, jak starają się kształtować otaczającą rzeczywistość?

Do udziału zapraszamy przede wszystkim doktorantów, ale również studentów i absolwentów.

ZGŁOSZENIA
Zapraszamy do przesyłania propozycji wystąpień w następujących obszarach tematycznych:
– Socjologia w życiu publicznym
– Socjologia jako przedmiot badań socjologicznych
– Mariaże socjologii z innymi naukami
– Nowe podejścia metodologiczne, nowe zagadnienia teoretyczne
– Nowe zjawiska społeczne – jak je badać, jak obserwować, jak wyciągać wnioski?

Wypełniony formularz zgłoszeniowy, w tym abstrakt o długości nieprzekraczającej trzystu słów, prosimy nadsyłać na adres konferencja.isns@gmail.com do 15 czerwca 2012, jako tytuł e-maila wpisując ABSTRAKT, a jako nazwę formularza swoje imię i nazwisko. Pod ten sam adres prosimy zgłaszać chęć udziału w konferencji bez wygłoszenia wystąpienia, jako tytuł maila wpisując UDZIAŁ.

UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY, organizatorzy zapewniają materiały konferencyjne, przerwy kawowe, lekki lunch. Organizatorzy nie zapewniają noclegów ani przejazdów.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie http://konferencjaisns.blogspot.com

Formularz zgłoszeniowy

Call for Papers

Konferencja – MORALES ET POLITIQUES POSTMODERNES

9 Maj, 2012; Aktualności

morales

do pobrania: programme colloque-1