Staże pedagogiczne dla przyszłych nauczycieli w szkołach państw UE

16 Lis, 2012; Aktualności

Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” zaprasza do udziału w kolejnej edycji Asystentury Comeniusa (staży pedagogicznych dla przyszłych nauczycieli w szkołach europejskich, które trwają od 3 do 10 miesięcy).

Do udziału w programie zapraszamy studentów kierunków nauczycielskich , którzy w momencie składania wniosku mają ukończone co najmniej 2 lata studiów, a także osoby, które studiują na innych kierunkach jednak są w trakcie realizacji bądź też ukończyły kurs pedagogiczny .

Głównym zadaniem asystenta podczas praktyki jest nauczanie jednego z języków krajów Unii Europejskiej lub innego przedmiotu.

Asystentura Comeniusa zapewnia przyszłym nauczycielom szereg korzyści, m.in.:

• wszechstronny rozwój zawodowy
• pierwsze doświadczenia w pracy z młodzieżą
• cenne doświadczenia w pracy w innym systemie oświatowym
• możliwość doskonalenia języka obcego
• możliwość poznawanie innych kultur.

W trakcie odbywania asystentury, studenci otrzymują dofinansowanie niezbędne do utrzymania się za granicą . Jego wysokość uzależniona jest od kraju goszczącego oraz czasu trwania praktyki. Aktualne stawki dofinansowań dostępne są na stronie internetowej www.comenius.org.pl

Zasady_Asystentura_Comeniusa

Roczne ubezpieczenie PZU NW 2012/2013

9 Lis, 2012; Aktualności

Informujemy, że Rada Zakładowa ZNP UW prowadzi roczne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków dla pracowników, doktorantów oraz studentów Uniwersytetu Warszawskiego.

Ochrona ubezpieczeniowa PZU NW obejmuje okres od dnia 1 października 2012 r. do 30 września 2013 r. i trwa całodobowo, również w trakcie wakacji, ferii zimowych a także praktyk studenckich.

Składki na ubezpieczenie można wpłacać do 16 listopada 2012.

Dodatkowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej UW
http://www.uw.edu.pl/pracownik/ubezpieczenia.html

Rekrutacja na semestr letni 2012/2013 na Program MOST

9 Lis, 2012; Aktualności

sem letni maly