Komisja Europejska poszukuje ekspertów do grup doradczych programu Horyzont 2020

27 Lut, 2013; Aktualności

Szanowni Państwo, (*)”Komisja Europejska ogłosiła nabór kandydatur na ekspertów (wszystkie dziedziny nauki)do grup doradczych Programu Ramowego Horyzont 2020. Nabór ma charakter ciągły, ale tylko kandydatury tych ekspertów, które zostaną zgłoszone w terminie do 6 marca 2013 r., do godz. 17:00, będą brane pod uwagę przy powoływaniu pierwszych grup doradczych. Dlatego warto zgłosić się już teraz! Szczegółowe informacje dotyczące naboru (wraz z krótkim formularzem do wypełnienia) dostępne są pod adresem: http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=h2020-experts ”.

(*) http://www.kpk.gov.pl/aktualnosci/shownews.html?id=10559

Pozdrawiam,
Diana Pustuła

……………………………………………………

mgr Diana Pustuła, LL.M.
Zastępca Kierownika Biura Obsługi Badań
LEAR – 7 Program Ramowy UE
Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.:22-5524214, faks: 22-5524200

Stypendium AXA

20 Lut, 2013; Aktualności

Kandydaci (posiadający tytuł doktora) mogą składać wnioski w systemie AXA do dnia 18 kwietnia 2013. Wcześniej jednak Uniwersytet musi zaproponować 2 kandydatów chcących ubiegać się o stypendium.

W związku z tym Biuro Obsługi Badań będzie przyjmowało zgłoszenia kandydatów do dnia 11 marca 2013r .

Zgłoszenia zawierające CV oraz krótki opis projektu prosimy przesyłać na adres: zciemiega@adm.uw.edu.pl.

Szczegółowe informacje dot. stypendium oraz obszary badań kwalifikujące się do finansowania znajdą Państwo w dokumencie Post-Doctoral Application Guidelines pod adresem: http://www.axa-research.org/sites/dev/files/A-Howtoobtain-Modus/Post-Doc2013.pdf (oraz w załączniku).

Informacje dostępne są również na stronie AXA Research Fund: http://researchfund.axa.com/how-to-obtain-funding

UW najwyżej notowaną polską uczelnią w rankingu Webometric

11 Lut, 2013; Aktualności

Nasza uczelnia zajęła 234. miejsce w świecie i pierwsze w Polsce w międzynarodowym rankingu Webometrics. Choć w skali światowej to wciąż daleka pozycja, to w porównaniu z ubiegłorocznym rankingiem awansowaliśmy aż o 113 miejsc.

Clipboard01
Bardzo dobrze wypadliśmy również na tle innych europejskich szkół wyższych. W zestawieniu najlepszych uczelni w Europie Uniwersytet Warszawski zajął 86. miejsce i jest jedyną polską placówką, która znalazła się w gronie najlepszych 100 uczelni naszego kontynentu.

Ranking Webometrics ukazuje się dwa razy w roku. W lutym 2012 r. Uniwersytet Warszawski znalazł się na 347. miejscu, natomiast sześć miesięcy później zajmował 293. pozycję. Aktualnie wyprzedzamy wszystkie polskie uczelnie.
W pierwszej pięćsetce oprócz UW znalazło się sześć innych polskich szkół wyższych.
Uniwersytet Jagielloński na 311. miejscu;
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na 393. miejscu;
Politechnika Wrocławska na 412. miejscu;
Uniwersytet Wrocławski na 431. miejscu;
Politechnika Warszawska na 435. miejscu;
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie na 488. miejscu.

Tym razem ocenie poddano ponad 21 tysięcy uczelni. Jak co roku, czołówkę rankingu zdominowały uniwersytety amerykańskie. Najlepszy okazał się Uniwersytet Harvarda. Zaraz po nim uplasował się Uniwersytet Stanforda, a następnie Massachusetts Institute of Technology.

Webometrics ukazuje się od 2004 roku. Wydawany jest przez CSIC – Najwyższą Radę Badań Naukowych w Madrycie. Ranking mierzy aktywność uczelni w sieci: rozmiar i „widzialność” stron internetowych (ze szczególnym uwzględnieniem publikacji wyników prac badawczych), znaczenie przedsięwzięć typu Open Access w sieci, a także pozycjonowanie stron uczelni w Internecie.

Głównym celem tworzenia zestawienia Webometrics jest promocja otwartego dostępu do informacji, w tym publikacji naukowych w sieci. W przeciwieństwie do innych rankingów o zasięgu globalnym oceniane są wszystkie instytucje szkolnictwa wyższego, które posiadają własną stronę internetową.

Szczegółowe informacje na temat metodologii. http://www.webometrics.info

Uczelnie polskie. http://www.webometrics.info/en/Europe/Poland

Uczelnie europejskie. http://www.webometrics.info/en/Europe

Wszystkie uczelnie brane pod uwagę w zestawieniu. http://www.webometrics.info/en/world