Konferencja naukowa – Most wanted – pokolenie Y. Marketing największej grupy docelowej na rynku

29 Kwi, 2013; Aktualności

logo Koła Naukowego

Szanowni Państwo,

Koło Naukowe Meritum UJ ma zaszczyt zaprosić do udziału w konferencji naukowej „Most wanted – pokolenie Y. Marketing największej grupy docelowej na rynku”. Odbędzie się ona 14 i 15 maja 2013 r. w Krakowie na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. Prosimy również o udostępnianie informacji o konferencji.

Program konferencji znajdą Państwo na stronie: http://konferencjapokoleniey.wordpress.com/program-2/.
Aktualnie informacje są dostępne na stronie naszego wydarzenia na FB: https://www.facebook.com/events/573804289311404/?fref=ts.

W załączeniu przesyłamy logo oraz baner konferencji naukowej „Most wanted – pokolenie Y. Marketing największej grupy docelowej na rynku”.

Z poważaniem,

KN Meritum

Konferencja pod patronatem honorowym Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

18 Kwi, 2013; Aktualności

Konferencja pod patronatem honorowym Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 21 maja 2013 r., Warszawa

Konferencja poświęcona będzie m.in. zagadnieniom zmian w przepisach dotyczących monitorowania karier absolwentów, przygotowywanym obecnie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Jeszcze tylko do 23 kwietnia br. przyjmowane będą zgłoszenia uczestnictwa w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Monitorowanie karier zawodowych absolwentów – metody, narzędzia, rezultaty”, z udziałem Bartłomieja Banaszaka, Rzecznika Praw Absolwenta oraz Andrzeja Kurkiewicza, zastępcy dyrektora Departamentu Strategii Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Konferencja, organizowana przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, we współpracy z Collegium Civitas, odbędzie się 21 maja 2013 roku w auli Collegium Civitas w Warszawie (Pałac Kultury i Nauki). Serdecznie zapraszamy! Ze względu na duże zainteresowanie konferencją pozostały ostatnie wolne miejsca.

UWAGA! Jeszcze w tym roku po raz kolejny może zostać znowelizowana ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym. Jak informuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, założenia nowelizacji został już przekazane do stałego Komitetu Rady Ministrów. Zmiany w ustawie dotyczyć będą m.in. problematyki monitorowania losów absolwentów. MNiSW przewiduje wprowadzenie nowych zasad prowadzenia badań karier absolwentów szkół wyższych w oparciu o dane z centralnego systemu monitoringu prowadzonego przez MNiSW, z wykorzystaniem zanonimizowanych danych ZUS.

Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji, w trakcie której omawiane będą m.in.:

-zagadnienia aktualnego stanu prawnego w zakresie monitorowania karier absolwentów oraz założenia przygotowywanej przez MNiSW nowelizacji Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, która ma zwolnić uczelnie z obowiązku śledzenia losów absolwentów i wprowadzić odmienne od dotychczasowych zasady gromadzenia przez uczelnie danych na temat rynku pracy;

-zagadnienia systemów i narzędzi elektronicznych możliwych do wykorzystania w badaniach losów absolwentów,

-zagadnienia roli i możliwości wykorzystania narzędzi statystycznych w analizie danych z monitorowania losów absolwentów,

-zagadnienia stosowania w praktyce uniwersalnej metodologii do badań losów absolwentów.

Strona internetowa konferencji – KLIKNIJ!

Termin konferencji: 21 maja 2013 roku, godz. 9.30
Termin nadsyłania zgłoszeń: do 23 kwietnia 2013 roku, decyduje kolejność zgłoszeń, liczba miejsc ograniczona
Termin wnoszenia opłaty konferencyjnej: do 25 kwietnia 2013 roku

Miejsce konferencji: Aula Collegium Civitas, Pałac Kultury i Nauki, XII p., Plac Defilad 1, Warszawa

W konferencji wezmą udział m.in.:

-Prof. dr hab. Józef Lubacz – Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego;

-Dr Andrzej Kurkiewicz, zastępca dyrektora Departamentu Strategii Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego;

-Mgr Bartłomiej Banaszak – Rzecznik Praw Absolwenta przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego;

-Dr Mikołaj Jasiński – kierownik Pracowni Ewaluacji Jakości Kształcenia Uniwersytetu Warszawskiego, adiunkt w Zakładzie Statystyki, Demografii i Socjologii Matematycznej Instytutu Socjologii UW;

-Dr Dominik Buttler – członek zespołu Badania Losów Absolwentów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu;

-Dr Joanna Żyra – kierownik projektu „Monitoring losów absolwentów – drogą do sukcesu uczelni XXI wieku” realizowanego na Politechnice Krakowskiej;

Do udziału w obradach zaprosiliśmy, w charakterze referentów, ekspertów zajmujących się problematyką:

-jakości kształcenia,

-zarządzania biurami karier,

-metodologii badan społecznych,

-rynku pracy.

Konferencja będzie miała charakter praktyczny. Organizatorzy pragną zapewnić jej uczestnikom możliwość merytorycznego kontaktu i dyskusji na temat wskazanych powyżej zagadnień m.in. z udziałem Rzecznika Praw Absolwenta oraz przedstawicieli Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Konferencja adresowana jest w szczególności do osób odpowiadających na uczelniach (wydziałach) za monitorowanie karier zawodowych absolwentów, zapewnianie jakości kształcenia oraz dostosowywanie oferty dydaktycznej do potrzeb rynku pracy. Celem konferencji jest przekazanie uczestnikom praktycznej, aplikacyjnej wiedzy oraz zaprezentowanie „dobrych praktyk” i pożądanych rozwiązań z zakresie monitorowania karier absolwentów.

Konferencja pozwoli uczestnikom zdobyć lub poszerzyć wiedzę na temat tego, w jaki sposób:

-monitorować kariery swoich absolwentów w aktualnych i przyszłych uwarunkowaniach prawnych,

-planować i realizować proces monitorowania karier zawodowych absolwentów,

-dobierać i projektować narzędzia badawcze niezbędne w procesie analizowania losów absolwentów,

-wykorzystywać wnioski płynące z badań absolwentów w kształtowaniu programów i koncepcji kształcenia,

-dokumentować wnioski z badań na potrzeby instytucji akredytacyjnych,

-pokonywać trudności, które pojawiają się na różnych etapach prowadzonych badań,

-skutecznie zarządzać procesami monitorowania karier absolwentów.

Opłata konferencyjna wynosi 400 zł brutto/osoby. Organizatorzy zapewniają zniżkę dla uczelni – laureatów Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji „Uczelnia Liderów 2012”, współorganizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Opłata konferencyjna dla pracowników uczelni uhonorowanych certyfikatem „Uczelnia Liderów 2012”– 320 zł brutto/osoby. Opłatę konferencyjną należy wnosić przelewem bankowym na konto Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego (NIP 6443475030): PKO BP 84 1020 2498 0000 8102 0450 2670, w tytule podając „Konferencja – absolwenci” oraz – OBOWIĄZKOWO – imię i nazwisko uczestnika (uczestników). Rachunek za udział w konferencji zostanie przesłany pocztą. Opłata obejmuje: udział w obradach, udział w panelu dyskusyjnym, certyfikat udziału, materiały konferencyjne w wersji elektronicznej, konsultacje pozaprogramowe, lunch w przerwie, bufet kawowy, słodki poczęstunek.

Wszelkich informacji na temat Konferencji udziela biuro Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, tel.: 32 747-26-03, +48 607-035-169, e-mail: biuro@fundacja-edukacja.org.pl. Serdecznie zapraszamy do udziału!

Komitet naukowy Konferencji:

Prof. dr hab. Józef Lubacz (Rada Główna Nauk i Szkolnictwa Wyższego) – przewodniczący

Prof. dr hab. Dariusz Rott (Rada Główna Nauk i Szkolnictwa Wyższego) – zastępca przewodniczącego

Prof. dr hab. Stanisław Mocek (Collegium Civitas)

Prof. dr hab. Piotr Wilczek (Uniwersytet Warszawski)

Dr Katarzyna Kołakowska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Filologii Klastycznej)

Dr Michał Kaczmarczyk (Wyższa Szkoła Humanitas)

Komitet organizacyjny Konferencji:

Mgr Grażyna Kaczmarczyk (Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego)

Mgr Jan Wardecki (Collegium Civitas)

Mgr Halina Przeniosło (Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego)

Mgr Kamila Ruta (Wyższa Szkoła Humanitas)