Przyzakładowy żłobek Uniwersytetu Warszawskiego

19 Sie, 2013; Aktualności

26 sierpnia 2013 r. o godz. 17:00 w Starej Bibliotece (sale nr 111-113) odbędzie się spotkanie informacyjne dla pracowników i doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego, zainteresowanych skorzystaniem z usług żłobka uniwersyteckiego.

Uczestnicy spotkania będą mogli zapoznać się z założeniami i ideą projektu, w ramach którego powołany zostanie żłobek uniwersytecki. W trakcie spotkania przedstawione zostaną zasady i kryteria naboru dzieci do żłobka oraz ogólne informacje dotyczące funkcjonowania placówki. Możliwa będzie bezpośrednia konsultacja z dyrektorem żłobka oraz przedstawicielami jednostek odpowiedzialnych za realizację przedsięwzięcia, w tym z partnerem projektu – Instytutem Komeńskiego.

Udział w spotkaniu zapowiedziała również prof. Anna Giza-Poleszczuk, Prorektor ds. rozwoju i polityki finansowej UW.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących spotkania informacyjnego prosimy o kontakt z p. Olgą Skonecka z Biura Spraw Socjalnych UW (o.skonecka@uw.edu.pl) lub z p. Ewą Szkop z Biura ds. Wspomagania Rozwoju UW (ewa.szkop@adm.uw.edu.pl).

Uczestnictwo w spotkaniu nie jest warunkiem złożenia wniosku o przyjęcie dziecka do żłobka. Wszelkie informacje na temat projektu oraz placówki dostępne będą na stronie internetowej www.zlobek.uw.edu.pl, która zostanie uruchomiona w najbliższym czasie.

Kameralny żłobek na kilkanaście miejsc powstanie przy ulicy Karowej w ramach projektu „Uniwersyteckie Maluchy – przyzakładowy żłobek Uniwersytetu Warszawskiego” (PO „Kapitał Ludzki” – Działanie 1.5 – Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego).

Projekt będzie realizowany przez Uniwersytet Warszawski w partnerstwie z Instytutem Komeńskiego – liderem wśród ośrodków doskonalących umiejętności wychowawcze nauczycieli, rodziców i opiekunów małych dzieci, ściśle współpracującym z Fundacją Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego. Z ramienia Uniwersytetu Warszawskiego opiekę administracyjną i organizacyjną nad nowo powstałą placówką będzie pełnić Biuro Spraw Socjalnych. Pieczę nad rozwojem strategicznym opieki żłobkowej będzie sprawować Instytut Komeńskiego przy współudziale Wydziału Pedagogicznego UW, jednostki o długoletniej i bogatej tradycji kształcenia kadr w obszarze procesów wychowawczych. Planowane otwarcie placówki już w październiku 2013 roku.

nowa belka ŻUW z danymi