dr Jakub Kloc-Konkolowicz laureatem niemieckiej nagrody naukowej „Friedrich Wilhelm Bessel-Forschungspreis”

12 Maj, 2014; Aktualności

dr Jakub Kloc-Konkolowicz został laureatem niemieckiej nagrody naukowej ‚Friedrich Wilhelm Bessel-Forschungspreis’, przyznawanej przez Fundacje Humboldta młodym naukowcom spoza Niemiec za znaczące osiągnięcia.  Rocznie przyznawanych jest do 25 takich nagród (na wszystkie dziedziny nauki i wszystkie kraje świata). Gorąco gratulujemy!