Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Ludzie i zwierzęta. Równoważenie interesów”

30 Kwi, 2015; Aktualności

LUDZIE I ZWIERZE-TA - plakat konferencji

Instytut Filozofii UW oraz Redakcja „Przeglądu Filozoficznego” organizują w dniach 5-6 maja 2015 r. w sali Brudzińskiego Pałacu Kazimierzowskiego interdyscyplinarną konferencję naukową pt. „Ludzie i zwierzęta. Równoważenie interesów”. Podczas konferencji omawiane będą m.in. następujące zagadnienia:

– naukowe eksperymenty na zwierzęta;
– etyczne aspekty mięsożerności;
– spory prawne na temat karalności okrucieństwa wobec zwierząt;
– zoo, wyścigi konne, polowania;
– świadomość u zwierząt;
– symbolika zwierzęca w religii;
– idealizacja zwierząt w literaturze pięknej i sztukach wizualnych.

W trakcie dwóch dni obrad badacze reprezentujący 25 jednostek naukowych i instytucji wygłoszą 34 referaty. Wśród prelegentów są wybitni biolodzy, prawnicy, etycy, specjaliści od psychologii zwierząt, filozofowie.

LUDZIE I ZWIERZE-TA – program konferencji

Nowy Regulamin Studiów UW

29 Kwi, 2015; Aktualności

NOWY REGULAMIN STUDIÓW

22 kwietnia Senat UW uchwalił Regulamin Studiów, który ma wejść w życie od przyszłego roku akademickiego. Jego treść dostępna jest w Monitorze UW:

http://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/2440/M.2015.71.U.351.pdf

Studenci będą mieli teraz m.in. prawo do oceniania pracy biur administracji, które ich obsługują, czy korzystania z pomocy Uniwersytetu w pozyskiwaniu grantów naukowych i prowadzeniu badań. Nowością jest także np. możliwość skorzystania z urlopu naukowego i okolicznościowego przez studentów studiów II stopnia już na pierwszym roku ich trwania.

Na najczęstsze pytania, pojawiające się w dyskusji nad nowym regulaminem, staraliśmy się odpowiedzieć w komunikacie zamieszczonym na stronie głównej UW: http://www.uw.edu.pl/nowy-regulamin-studiow-uw/

Dla osób, które mają dodatkowe pytania i wątpliwości, powstał specjalny adres mailowy: regulaminstudiow@uw.edu.pl. Odpowiedzi udzielają na bieżąco pracownicy Biura Spraw Studenckich.

Z poważaniem
Redakcja strony internetowej
http://www.uw.edu.pl/

Biuro Prasowe UW
tel. 22 55 20 740

Spotkanie z cyklu John Paul II Memorial Lecture

10 Kwi, 2015; Aktualności

JP2Memorial Lecture -Hans Joas

Centrum Myśli Jana Pawła II zaprasza serdecznie na kolejne spotkanie z cyklu John Paul II Memorial Lecture.

Tym razem zaprosiliśmy prof. Hansa Joasa, który wygłosi wykład pt. Sacralization and Desacralization. Political Domination and Religious Interpretation.

Termin i miejsce: 14 kwietnia 2015 r. w Centrum Myśli Jana Pawła II na ul. Foksal 11 (1 Piętro) o godz. 18.00.

Hans Joas jest jednym z najwybitniejszych współczesnych socjologów. W swoich pracach coraz śmielej eksploruje obszar pomiędzy wiarą i wiedzą, fides et ratio. Nadrzędnym celem prof. Hansa Joasa jest przezwyciężenie uproszczeń teorii sekularyzacji oraz jałowych konfliktów pomiędzy fundamentalizmem sekularnym i religijnym. Świadczą o tym jego ostatnie dwie głośne książki: „Świętość osoby. Nowa genealogia praw człowieka” (2011) i „Wiara jako możliwość. Możliwe przyszłości chrześcijaństwa” (2012). W uroczystym wykładzie upamiętniającym Jana Pawła II Hans Joas wchodzi na teren teologii politycznej, prezentując nową teorię związków procesów sakralizacji z dynamiką władzy.

Do wygłoszenia John Paul II Memorial Lecture Centrum Myśli Jana Pawła II zaprasza wybitnych współczesnych myślicieli. W wykładach, organizowanych razem z Fundacją Konrada Adenauera, wzięli do tej pory udział: prof. John Finnis, prof. Vittorio Possenti i prof. Rocco Buttiglione.

Po wykładzie zapraszamy na drobny poczęstunek.