Europejska Karta Naukowca

3 Lis, 2016; Aktualności

4 lipca 2014 roku prof. Marcin Pałys, rektor UW powołał Komisję ds. Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. 28 sierpnia rektor UW podpisał Deklarację poparcia dla stosowania zasad Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników.
4 lipca 2016 roku Uniwersytet Warszawski otrzymał prawo do posługiwania się tym logo.
hr_01

Więcej informacji na ten temat na stronie http://www.uw.edu.pl/badania/europejska-karta-naukowca/