KONKURS – NA STANOWISKO REDAKTORA NACZELNEGO „STUDIÓW SOCJOLOGICZNYCH”

8 Lut, 2017; Aktualności Ogłoszenia

KONKURS NA STANOWISKO
REDAKTORA NACZELNEGO „STUDIÓW SOCJOLOGICZNYCH”

Kolegium Wydawców, składające się z Przewodniczącego Komitetu Socjologii PAN (reprezentującego Dziekana Wydziału I PAN), Dyrektora Instytutu Filozofii i Socjologii PAN oraz Dziekana Wydziału Filozofii i Socjologii UW, działając na mocy § 3 Porozumienia o współpracy w sprawie wspólnego wydawania kwartalnika „Studia Socjologiczne”, ogłasza otwarty konkurs na stanowisko redaktora naczelnego „Studiów Socjologicznych” na lata 2017-2020. Zwycięzca konkursu, po zakończeniu swojej kadencji, będzie miał możliwość wzięcia udziału w następnym konkursie.

Kolegium Wydawców zachęca socjologów – samodzielnych pracowników naukowych – którzy pragnęliby objąć tę funkcję, do składania swych ofert w terminie do 31 marca 2017 roku, na adres:
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
e-mail: secretar@ifispan.waw.pl

Oferta powinna zawierać:
1) koncepcję prowadzenia czasopisma,
2) życiorys naukowy z bibliografią.
3) nazwiska 3-4 osób, które oferent proponuje jako członków redakcji.

Redaktor Naczelny zostanie wybrany przez Kolegium Wydawców po przeprowadzeniu rozmów z kandydatami.

Dyrektor IFiS PAN
Prof. dr hab. Andrzej Rychard

Przewodniczący Komitetu Socjologii PAN
Prof. dr hab. Krzysztof Frysztacki

Dziekan Wydziału Filozofii i Socjologii UW
Dr hab. Mieszko Tałasiewicz, prof. UW