Skrócony III blok zajęć dydaktycznych na kierunku socjologia

28 Kwi, 2017; Aktualności Ogłoszenia

Dziekan Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego w związku rozpoczęciem prac budowlanych i instalacją windy w budynku Instytutu Socjologii UW przy ulicy Karowej 18 podejmuje decyzję o skróceniu trwania zajęć dydaktycznych na kierunku socjologia (w tzw. bloku III zajęć dydaktycznych) do dnia 1 czerwca br. (o jeden tydzień). Prowadzący zajęcia proszeni są o uzgodnienie ze swoimi grupami alternatywnych terminów odbycia tych zajęć (i podanie tych terminów do wiadomości sekretariatu).
Sesja egzaminacyjna oraz zjazdy w ramach zaocznych studiów niestacjonarnych będą odbywać się normalnie zgodnie z kalendarzem akademickim UW na rok 2016/2017.