Projekt „Aplikacyjne prace dyplomowe — skuteczny start zawodowy”

7 Cze, 2018; Aktualności


W projekcie studenci kierunków humanistycznych i społecznych, dzięki wsparciu doświadczonych promotorów, przygotowują prace licencjackie i magisterskie odpowiadające na zapotrzebowanie przedsiębiorstw, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych.

Do udziału w projekcie zaproszeni są studenci studiów I i II stopnia, którym do końca studiów licencjackich lub magisterskich pozostało nie więcej niż 4 semestry, oraz promotorzy gotowi wspierać studentów w przygotowaniu pracy aplikacyjnej.

Projekt realizuje 6 wydziałów UW:
> Wydział „Artes Liberales”,
> Wydział Filozofii i Socjologii,
> Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii,
> Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych,
> Wydział Polonistyki,
> Wydział Psychologii.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zainteresowanych zapraszamy na stronę www.innohuman.biurokarier.uw.edu.pl lub do kontaktu z Biurem Karier UW i koordynatorem projektu: innohuman@adm.uw.edu.pl