Raport badawczy w sprawie satysfakcji użytkowników korzystających z Połączonych Bibliotek WFiS UW, IFiS PAN i PTF

Raport badawczy (przygotowany przez Studenckie Koło Naukowe Badań marketingowych „CHi Kwadrat”) dotyczący satysfakcji korzystania z Połączonych Bibliotek WFiS UW, IFiS PAN i PTF PDF 2017

Instytut Socjologii

Instytut Socjologii PDF

Instytut Filozofii – Transmutacja

Instytut Filozofii – Transmutacja PDF

WFiS poszukuje doktoranta do projektu finansowanego z grantu SONATA BIS 5

Wydział Filozofii i Socjologii poszukuje doktoranta do projektu finansowanego z grantu SONATA BIS 5 „Filozofia i teologia Stefana Langtona (†1228) w kontekście początków nauczania uniwersyteckiego w Paryżu. Krytyczna edycja czterech ksiąg Quaestiones theologiae oraz studium twórczości”. Więcej informacji praca_doktorant_wfis_sonata_if_1_grudnia