Odwołanie dyżurów Prodziekana WFiS UW

Prodziekan dr hab. Sławomir Łodziński, prof. UW, odwołuje swoje dyżury w dniach 19.02.2018-23.02.2018.

Wydział Filozofii i Socjologii

Aplikacyjne prace dyplomowe – skuteczny start zawodowy PDF

Raport badawczy w sprawie satysfakcji użytkowników korzystających z Połączonych Bibliotek WFiS UW, IFiS PAN i PTF

Raport badawczy (przygotowany przez Studenckie Koło Naukowe Badań marketingowych „CHi Kwadrat”) dotyczący satysfakcji korzystania z Połączonych Bibliotek WFiS UW, IFiS PAN i PTF PDF 2017

Instytut Socjologii

Instytut Socjologii PDF