Strona Główna > Akty prawne

Akty prawne

  1. Kodeks pracy
  2. Regulamin Pracy Pracowników Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 1 lipca 1997 r. ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem nr 7 Rektora UW z dnia 29 lipca 2004 r. o zmianie Regulaminu Pracy Pracowników Uniwersytetu Warszawskiego
  3. Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Pracowników Uniwersytetu Warszawskiego
  4. Statut Uniwersytetu Warszawskiego (pdf, tekst jednolity z 7 lipca 2015 r.)
  5. Regulamin Wydziału Filozofii i Socjologii
  6. Zmiany w Regulaminie WFiS UW
  7. Regulamin studiów na Uniwersytecie Warszawskim (pdf, tekst jednolity z 22 kwietnia 2015 r.)
  8. Prawo o szkolnictwie wyższym (pdf, tekst ujednolicony, listopad 2014) (pdf, tekst ujednolicony, listopad 2014)
  9. Zarządzenie nr 2-2017 Dziekana WFiS UW – PENSUM 2017-2018