Strona Główna > Konkursy i zatrudnienia > Kryteria oceny pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich WFiS UW

Kryteria oceny pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich WFiS UW

Arkusz oceny okresowej nauczyciela akademickiego (NOWY 15.12.2011 r.) rtf