Strona Główna > Konkursy i zatrudnienia > Ogłoszenia-konkursy dla nauczycieli akademickich

Ogłoszenia-konkursy dla nauczycieli akademickich

Dziekan Wydziału Filozofii i Socjologii UW ogłasza konkurs na stanowisko:

1. ADIUNKT – Instytut Socjologii, Zakład Historii Myśli Społecznej
praca_adiunkt_WFiS_IS_ZHMS_05_maja_2017

2. ADIUNKT – Instytut Socjologii, Zakład Metodologii Badań Socjologicznych
praca_adiunkt_WFiS_IS_ZMBS_05_maja_2017

3. ADIUNKT – Instytut Socjologii, Zakład Problemów Społecznych i Planowania Społecznego
praca_adiunkt_WFiS_IS_ZPSiPS_05_maja_2017

4. ADIUNKT1 – Instytut Socjologii, Zakład Socjologii Ogólnej
praca_adiunkt1_WFiS_IS_ZSO_05_maja_2017

5. ADIUNKT2 – Instytut Socjologii, Zakład Socjologii Ogólnej
praca_adiunkt2_WFiS_IS_ZSO_05_maja_2017

6. ADIUNKT – Instytut Socjologii, Zakład Socjologii Pracy i Organizacji
praca_adiunkt_WFiS_IS_ZSPiO_05_maja_2017

7. ADIUNKT – Instytut Socjologii, Zakład Statystyki, Demografii i Socjologii Matematycznej
praca_adiunkt_WFiS_IS_ZSDiSM_05_maja_2017

8. PROFESOR NADZWYCZAJNY – Instytut Filozofii, Zakład Logiki
praca_prof_nadzw_WFiS_IF_ZL_10_maja_2017

9. ADIUNKT – Instytut Filozofii, Zakład Historii Filozofii Nowożytnej
praca_adiunkt_WFiS_IF_ZHFN_10_maja_2017