Strona Główna > Konkursy i zatrudnienia > Ogłoszenia-konkursy dla nauczycieli akademickich

Ogłoszenia-konkursy dla nauczycieli akademickich

Dziekan Wydziału Filozofii i Socjologii UW ogłasza konkurs na stanowisko:
1. profesora nadzwyczajnego w Instytucie Socjologii; szczegółowe informacje dostępne w ogłoszeniu: praca_profesor_nadzwyczajny_IS_WFiS_UW_do_9_czerwca_2017
2. adiunkta w w Instytucie Socjologii; szczegółowe informacje dostępne w ogłoszeniu: praca_adiunkt_IS_WFiS_UW_do_9_czerwca_2017