Strona Główna > Konkursy i zatrudnienia > Urlop naukowy płatny

Urlop naukowy płatny

Na podstawie art. 134 – Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27.07.2005 r. /Dz. U. nr 164 poz. 1365/ oraz § 107 Statutu UW z 2012 r. Dziekan udziela urlopu  płatnego mianowanemu nauczycielowi akademickiemu na jego wniosek poparty przez bezpośredniego przełożonego.

1) Urlop płatny na cele naukowe – art.134 ust. 1

2) Urlop płatny na przygotowanie rozprawy doktorskiej – art.134 ust. 3

W  trakcie korzystania z tego urlopu nie można w tym czasie wykonywać pracy w ramach stosunku pracy ani prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek. Może jednak wykonywać zlecenia czy umówione dzieło na podstawie umów cywilnoprawnych.