Strona Główna > Konkursy i zatrudnienia > Zatrudnienia > Asystent

Asystent

Wykaz dokumentów
do zatrudnienia na stanowisku
asystenta

Dokumenty od kandydata:
1. podanie kandydata o przyjęcie do pracy skierowane do prorektora podanie na stanow.asystenta– 2 egz.
2. życiorys naukowy (opisowy) – 2 egz.
3. kwestionariusz osobowy z fotografią kwest.– 2 egz.
4. spis publikacji – 2 egz.
5. opinię nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł lub stopień naukowy
6. świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy
7. oświadczenie o podstawowym miejscu pracy z1 w przypadku 1/2 et. należy wydrukować Z2 – 2 egz.
8. dyplom magistra lub doktora – ksero w 2 egz.
9. PIT-2_26.09.2013_1– 2 egz.
10. oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem pracy ośw-regul. – 2 egz.
11. ZUS,  ZUA – do wypełnienia w Dziekanacie