Strona Główna > Konkursy i zatrudnienia > Zatrudnienia > prof. UW > na czas nieokreślony

na czas nieokreślony

Wykaz dokumentów

do zatrudnienia na stanowisko profesora nadzwyczajnego

na czas nieokreślony

Dokumenty od kandydata:

1. podanie skierowane do Jego Magnificencji Rektora UW – 2 egz.

2. życiorys naukowy – 2 egz.

3. wykaz osiągnięć naukowo- badawczych i organizacyjnych ; z podziałem na przed mianowaniem na stanowisko prof. nadzw. i za ostatnie 5 lat – 2 egz.

4. spis publikacji; po mianowaniu 2 egz.

5. informacja o działalności dydaktycznej za ostatnie 5 lat 2 egz.

6. udział w konferencjach naukowych w ciągu ostatnich 5 lat – 2 egz.

7. wniosek o mianowanie na załączonym druku PROF_11– 1 egz.

8. dwie opinie samodzielnych pracowników naukowych , w tym : 1 spoza UW

9. 1 komplet publikacji z ostatnich 3 – 5 lat

10. oświadczenie głównym miejscu pracy załącznik nr 1 w przypadku 1/2 et. należny wydrukować Załącznik nr 2

11. oświadczanie o zapoznaniu się z treścią regulaminu pracy

12. oświadczanie podatkowe (PIT-2_26.09.2013_1)

13. zgłoszenie do ZUS (ZUS ZUA) – do wypełnienia w Dziekanacie WFiS UW

14. zaświadczenie o odbyciu szkolenia BHP

15. zaświadczenie lekarskie o zdolności do podjęcia pracy

Zakład Epistemologii

INSTYTUCJA: Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii, Instytut Filozofii, Zakład Epistemologii MIASTO: Warszawa STANOWISKO: profesor nadzwyczajny, 1 etat, od 01 października 2015 r. na czas nieokreślony DYSCYPLINA NAUKOWA: filozofia DAT... >>

Zakład Filozofii Analitycznej

INSTYTUCJA: Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii, Instytut Filozofii, Zakład Filozofii Analitycznej MIASTO: Warszawa STANOWISKO: profesor nadzwyczajny, 1 etat, mianowanie od 01 października 2015 r. na czas nieokreślony DYSCYPLINA NA... >>