Strona Główna > Konkursy i zatrudnienia > Zatrudnienia > prof. UW > na czas określony

na czas określony

Wykaz dokumentów

do zatrudnienia na stanowisko profesora nadzwyczajnego w UW

na czas określony – 5 lat

Dokumenty od kandydata:

1. podanie skierowane do Jej Magnificencji Rektora UW – 2 egz.

2. kwestionariusz osobowy ze zdjęciem kwestionariusz osobowy– 2 egz.

3. życiorys naukowy 2 egz.

4. wykaz osiągnięć naukowo- badawczych i organizacyjnych 2 egz.

5. informacja o współpracy z zagranicą – kontakty, konferencje itp.- 2 egz.

6. spis publikacji – 2 egz.

7. informacja dotycząca o działalności dydaktycznej – 2 egz.

8. wniosek o zatrudnienie PROF_11 – 1 egz.

9. dwie opinie samodzielnych pracowników naukowych , w tym : 1 spoza UW,

10. oświadczenie o głównym miejscu pracy załącznik nr 1 w przypadku 1/2 et. należny wydrukować Załącznik nr 2

11. jeden komplet publikacji z ostatnich 3 – 5 lat


Wykaz dokumentów

do zatrudnienia na stanowisko profesora nadzwyczajnego w UW

na czas określony – 5 lat

Dokumenty od kandydata:

1. podanie skierowane do Jej Magnificencji Rektora UW – 2 egz.

2. kwestionariusz osobowy ze zdjęciem kwestionariusz osobowy– 2 egz.

3. życiorys naukowy 2 egz.

4. wykaz osiągnięć naukowo- badawczych i organizacyjnych 2 egz.

5. informacja o współpracy z zagranicą kontakty, konferencje itp.- 2 egz.

6. spis publikacji – 2 egz.

7. informacja dotycząca o działalności dydaktycznej – 2 egz.

8. wniosek o mianowanie wnios_mian_stan_prof uw – 1 egz.

9. dwie opinie samodzielnych pracowników naukowych , w tym : 1 spoza UW,

10. oświadczenie o głównym miejscu pracy Załącznik nr 1 w przypadku 1/2 et. należny wydrukować Załącznik nr 2

11. jeden komplet publikacji z ostatnich 3 – 5 lat

Zakład Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

INSTYTUCJA: Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii, Instytut Filozofii, Zakład Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej MIASTO: Warszawa STANOWISKO: profesor nadzwyczajny, 1 etat, 01 października 2015 r. – 30 września 20... >>