Strona Główna > Konkursy i zatrudnienia > Zatrudnienia > prof. zw.

prof. zw.

Stanowisko profesora zwyczajnego jest zarezerwowane dla osób legitymujących się dorobkiem naukowym uznanym w świecie i wybitnymi osiągnięciami w pracy akademickiej. Kandydat musi mieć tytuł naukowy profesora. Przy ocenie bierze się pod uwagę to, czy kandydat:

Wykaz dokumentów

do zatrudnienia na stanowisko profesora zwyczajnego

Dokumenty od kandydata:

1. podanie do Rektora UW – 2 egz.

2. kwestionariusz osobowy ze zdjęciem kwest12 egz.

3. życiorys ( z informacją o zainteresowaniach naukowych, osiągnięciach w

działalności naukowej, badawczej i organizacyjnych) 2 egz.

4. spis publikacji z podziałem na prace opublikowane przed uzyskaniem

tytułu i po uzyskaniu tytułu 2 egz.

5. dwie opinie / w tym 1 spoza UW/,

6. akt nadania tytułu profesora – 2 egz.

7. wiosek o zatrudnienie na stanowisko prof. zw. PROF_11

8. 1 komplet publikacji z ostatnich 3 – 5 lat,

9. oświadczenie głównym miejscu pracy załącznik nr 1