Strona Główna > Konkursy i zatrudnienia > Zatrudnienia > wykładowcy

wykładowcy

Na stanowisku starszego wykładowcy nie przewiduje się zatrudnienia na okres dłuższy niż 4 lata.

Kandydat na to stanowisko starszego wykładowcy powinien mieć stopień doktora, opublikowany dorobek badawczy, osiągnięcia organizacyjne i dydaktyczne (udokumentowane np. wynikami ankiet studenckich, opracowaniami materiałów dydaktycznych, nowymi programami zajęć itp.), kompetencje dydaktyczne (wszechstronność dydaktyczną, kwalifikacje do prowadzenia zajęć z przedmiotów o deficytowej obsadzie). Wymagany jest przynajmniej dziesięcioletni staż pracy na wyższej uczelni, związany z wykonywaniem obowiązków dydaktycznych.

Osoby zatrudnione na stanowisku starszego wykładowcy podlegają ocenie okresowej co 4 lata.

Wykaz dokumentów

do zatrudnienia na stanowisku wykładowcy

Dokumenty od kandydata:

1. podanie kandydata o przyjęcie do pracy skierowane do prorektora /wzór podania /- 2 egz.

2. życiorys naukowy (opisowy) – 2 egz.

3. kwestionariusz osobowy z fotografią kwest1– 2 egz.

4. opinia od samodzielnego pracownika naukowego

5. świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy

6. oświadczenie o podstawowym miejscu pracy Załącznik nr 1 w przypadku 1/2 et. należny wydrukować Załącznik nr 2 – 2 egz.

7. dyplom doktora – ksero w 2 egz.

8. PIT-2_26.09.2013_1 – 2 egz.

9. oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem pracy – 2 egz.

10. ZUS  ZUA – do wypełnienia w Dziekanacie