Strona Główna > Sekcja Badań Naukowych > Wyjazdy krajowe

Wyjazdy krajowe

Planując wyjazd krajowy należy pobrać druk delegacji w sekretariacie Instytutu, gdzie nadawane są numery delegacji.

Wypełnienie delegacji:

– strona 1: imię, nazwisko, daty, stanowisko, daty, miejsce i cel wyjazdu

– strona 2: rachunek kosztów podróży – dokładne godziny wyjazdu i przyjazdu

NIE WPISYWAĆ wysokości diet ani podliczać całościowych kosztów wyjazdu!

(Informacyjnie: obecnie dieta wynosi 30 zł dziennie).

Podpisy:

– przed wyjazdem: podpis zlecającego wyjazd

– po powrocie: akceptacja Dyrektora Instytutu

Środki transportu:

1. Pociąg

Na UW przysługuje rozliczenie podróży tylko II klasą PKP.

Oryginalne bilety należy dołączyć do delegacji.

W przypadku płatności przelewem należy dołączyć potwierdzenie dokonania płatności.

2. Samochód

Pracownicy UW i doktoranci mogą podpisać z Dziekanem umowę w sprawie używania pojazdu do podróży służbowych.

WZÓR UMOWY- umowa używania pojazdu

Rozliczając podróż samochodem do delegacji należy dołączyć ewidencję przebiegu pojazdu podpisaną przez Dyrektora Instytutu.

WZÓR EWIDENCJI – ewidencja przebiegu pojazdu

Rozliczanie delegacji:

Do delegacji należy dołączyć oryginalne bilety (wraz w potwierdzeniem zapłaty w przypadku płatności przelewem) dokumentujące przejazd oraz informację o numerze konta bankowego, na które zostaną zwrócone koszty wyjazdu. Zwrot kosztów – przelewem na konto osobiste.

Do delegacji można dołączyć fakturę za hotel lub rozliczyć ją osobno.

Wyliczaniem diet i całkowitych kosztów podróży zajmuje się Sekcja Badań Naukowych.

Na odwrocie delegacji należy zawrzeć oświadczenie (podpisane przez osobę wyjeżdżającą) czy organizator (np.konferencji) lub hotel zapewniał posiłki i jakie (śniadanie, obiad, kolacja).