Strona Główna > Sekcja Badań Naukowych > Wyjazdy zagraniczne

Wyjazdy zagraniczne

UWAGA!

Od 1 czerwca 2012 obowiązuje nowy wzór wniosku wyjazdowego, o którym mowa w Zarządzeniu nr 22 Rektora UW z dnia 20.04.2012

Wypełniony i podpisany przez Dyrektora Instytutu wniosek należy złożyć  w Sekcji Badań Naukowych po wykupieniu ubezpieczenia kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków w czasie pobytu za granicą, ale nie później niż dwa tygodnie przed odbyciem podróży służbowej.

Osoby niebędące pracownikiem, doktorantem, studentem Uniwersytetu Warszawskiego zaznaczają opcję „inna osoba” i są zobowiązane do zawarcia umowy cywilnoprawnej z Dziekanem Wydziału – wzór.

Osoba wyjeżdżająca podpisuje wniosek w dwóch miejscach.

Następnie formularz przekazywany jest z Sekcji Badań do Kwestury, gdzie najwcześniej 7 dni przed planowanym wyjazdem osoba wyjeżdżająca może odebrać zaliczkę na wyjazd (Sekcja Zagraniczna – Kwestura, ul. Karowa 20, pok. 406 – IV piętro).

Rozliczenie wyjazdów zagranicznych jest dokonywane w Kwesturze (Sekcja Obrotu Zagranicznego) nie później niż 14 dni po powrocie.

Szczegółowe zasady ustalania oraz wysokość należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej odbywanej poza granicami kraju reguluje rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 21 grudnia 2001 (Dz. Ustaw nr 151, poz.1721).

Planując wyjazd zagraniczny należy wypełnić wniosek wyjazdowy (do pobrania diet)  i zlecenie zakupu biletu (do zakupu biletu) w biurze podróży SUPERTOUR – informacja o wynikach przetargu

Rezerwacja biletu:

Zamawianiem biletu zajmuje się osoba wyjeżdżająca lub Instytut.

Po dokonaniu rezerwacji telefonicznej w SUPERTOUR  należy wypełnić:

zlecenie zakupu biletu

lub

zlecenie na zakup biletu na przelot „tanią linią lotniczą”

i wysłać faksem do biura podróży

Dane kontaktowe SUPERTOUR