Strona Główna > Sekcja Badań Naukowych > Zapraszenie gościa z zagranicy

Zapraszenie gościa z zagranicy

Rezerwacja hotelu

Rezerwacji hotelu dokonuje sekretariat Instytutu na podstawie zgłoszenia przyjazdu gościa zagranicznego.

Podpisy:

– dyrektora Instytutu

– pełnomocnika kwestora

Opisaną fakturę za hotel należy dostarczyć do Sekcji Badań Naukowych.

Pobieranie diet dla gości zagranicznych

Podpis:

– dyrektora Instytutu

– pełnomocnika kwestora

Wypełniony i podpisany przez Dyrektora Instytutu wniosek należy dostarczyć do Sekcji Badań Naukowych.