Strona Główna > Sekcja Badań Naukowych > Wyjazdy na konferencje

Wyjazdy na konferencje

W ramach badań naukowych Wydziału mogą być finansowane lub dofinansowane konferencje naukowe.

Warunkiem rozliczenia wydatków poniesionych na organizację konferencji jest sporządzenie i dostarczenie preliminarza konferencji.