Strona Główna > Sekcja Finansowa

Sekcja Finansowa

Sekcja Finansowa

Wydziału Filozofii i Socjologii

czynna dla interesantów

od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 15:00mgr Jolanta Dąbrowska – kierownik sekcji
e-mail: jdabrowska@uw.edu.pl
Magdalena Bogusz – e-mail: m.bogusz3@uw.edu.pl
Monika Kozera – e-mail: m.kozera@uw.edu.pl
Joanna Zawadka – urlop wychowawczy


adres: ul. Nowy Świat 69, 00-927 Warszawa
III piętro, pokój 162
tel. 22 55-20-241, fax. 22 826-82-85

UWAGA!


Sprzedaż książek na WFIS UW

Prosimy o zgłaszanie sprzedaży książek pod adres e-meilowy m.kozera@uw.edu.pl wraz z następującymi informacjami:

– nazwa firmy lub imię i nazwisko osoby prywatnej,
– adres,
– nip, PESEL,
– nazwa książki,
– ilość egzemplarzy,
– cena netto książki,
– adres do wysyłki faktury,

Inne formy sprzedaży książek, bez wystawiania, faktury, tylko na kasę fiskalną

Działalność Sekcji Finansowej

Sekcja Finansowa zajmuje się rozliczaniem środków finansowych budżetowych i pozabudżetowych Wydziału Filozofii i Socjologii UW oraz rozliczaniem dotacji.... >>

Zakupy na Uniwersytecie Warszawskim

Papier ksero i papier kancelaryjny. W wyniku przeprowadzonego postępowania nr DZP-372-65/2010 na dostawę piśmiennych artykułów papierniczych dla jednostek organizacyjnych UW na okres 15 miesięcy od dnia 02.10.2010 r. została wybrana firma Papier Hu... >>

Rozliczanie zakupów

Dokumentem finansowym do rozliczenia zakupów jest faktura VAT lub rachunek w przypadku gdy sprzedawca nie jest płatnikiem VAT. Faktura powinna być: – wystawiona na: Uniwersytet Warszawski Wydział Filozofii i Socjologii ul. Kra... >>

Zasady sporządzania umów z osobami fizycznymi

Umowy zawierane za prowadzenie zajęć ze studentami. Umowy powinny być zawarte najpóźniej z dniem rozpoczęcia pierwszych zajęć. Do podpisu powinna zostać przesłana umowa „Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu dydaktycznego... >>

Kasa UW

Kasa Uniwersytetu Warszawskiego mieści się przy ul. Karowa 20 Wszelkie płatności związane ze studiami powinny być wpłacane na odpowiednie konta bankowe. W przypadku studentów figurujących w systemie USOS odpowiednio na indywidualne konta bankow... >>

Zasady wystawiania faktur VAT za studia

Faktura VAT dla studenta lub słuchacza studiów podyplomowych Zgodnie z art. 106 ust 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) fakturę dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarc... >>

Wpłaty na konferencję organizowane przez WFiS UW

Wpłaty dla pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Warszawskiego Pracownicy, doktoranci i studenci UW nie dokonują wpłat na konto bankowe. Dla osób tych wystawiane są tylko i wyłącznie noty obciążeniowe. Noty wystawiane są na konkretny Wydz... >>

Dofinansowanie do konferencji / publikacji

1. Wystąpienie do fundacji UW – o dofinansowanie konferencji/publikacji Dane do strony Fundacji UW http://www.fuw.pl/dotacje 2. Wystąpienie do Prorektora ds. naukowych UW Dr hab. Macieja Duszczyka – do prośby o dofinansowanie konferencji/... >>