Strona Główna > Sekcja Finansowa > Działalność Sekcji Finansowej

Działalność Sekcji Finansowej

Sekcja Finansowa zajmuje się rozliczaniem środków finansowych budżetowych i pozabudżetowych Wydziału Filozofii i Socjologii UW oraz rozliczaniem dotacji.