Strona Główna > Sekcja Finansowa > Zakupy na Uniwersytecie Warszawskim

Zakupy na Uniwersytecie Warszawskim

W wyniku przeprowadzonego postępowania nr DZP-372-65/2010 na dostawę piśmiennych artykułów papierniczych dla jednostek organizacyjnych UW na okres 15 miesięcy od dnia 02.10.2010 r. została wybrana firma Papier Hurt Sp. Jawna Przedsiębiorstwo Handlowe, Bartłomiej Cebula i Marcin Kiciński,
ul. Łopuszańska 36 bud. 4 lok. 4, 02-220 Warszawa.

W wyniku przeprowadzonego postępowania nr DZP-372-92/2010 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę artykułów biurowych dla jednostek organizacyjnych UW na rok 2011 r.” została wybrana firma ZEBRA Trading, Wojciech Zawadzki, ul. Pancerz 15, 05-092 Łomianki (od 5.01.2011 r. na okres 12 mc lub do wyczerpania kwoty).

W wyniku przeprowadzonego postępowania nr DZP 372-93/2010 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy artykułów higienicznych (od 3.01.2011 r. na okres 12 mc lub do wyczerpania kwoty) dla jednostek organizacyjnych UW została wybrana firma MZ Serwis Magdalena Zantara ul. Rzeczna 6, 03-794 Warszawa

Dokonując zakupów sprzętu biurowego należy kierować się ustawą o zamówieniach publicznych.

Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223,poz 1655, z późń. zm.)

Remonty, konserwacje

Konieczne jest sporządzania umowy na wykonanie pracy, podpisana przez Radcę Prawnego UW i  zaakceptowana przez Kanclerza ds. Technicznych

W wyniku rozstrzygnięcia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr DZP-371-94/2010 na sprzedaż i dostarczanie biletów lotniczych, kolejowych, autobusowych komunikacji krajowej i międzynarodowej, biletów promowych komunikacji międzynarodowej oraz usługi wizowania paszportów została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Turystyczno-Handlowym Supertour Sp. z o.o. Okres trwania umowy: od 25.02.2011 r. do 25.02.2014 r.

Supertour Lufthansa City Center
ul. Niemcewicza 26
02-306 Warszawa
NIP: 5260301764