Strona Główna > Sekcja Finansowa > Zasady sporządzania umów z osobami fizycznymi

Zasady sporządzania umów z osobami fizycznymi

Umowy zawierane za prowadzenie zajęć ze studentami.

 1. Umowy powinny być zawarte najpóźniej z dniem rozpoczęcia pierwszych zajęć.
 2. Do podpisu powinna zostać przesłana umowa „Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu dydaktycznego + umowa zlecenie ( w przypadku doktorantów i pracowników z poza UW z dołączonymi drukami do zarejestrowania w ZUS)
 3. Dopiero po zakończeniu semestru lub terminu przeprowadzonych zajęć – do realizacji przesyłane powinny być rachunki do zapłaty za wykonaną pracę.
 4. Gdy umowa została zawarta na 60 godzin zajęć, a osoba przeprowadziła tylko 52 godziny zajęć – rachunek opiewa tylko na kwotę za 52 godziny

( mimo, że umowa zawarta została na większą kwotę)

W przypadku umów zawieranych z doktorantami – prosimy o:

 1. Zawieranie umowy zgodnie z rozpoczynaniem pierwszych zajęć i dopilnowanie zarejestrowania w ZUS-ie.
 2. Przy umowie zlecenie doktorant zaznacza § 5 punkt d) oraz § 6- jeśli nie jest nigdzie zatrudniony
 3. Jeśli doktorat zatrudniony jest poza UW – to wypełnia § 5 punkt b) ….czy jego wynagrodzenie jest/ nie jest  wyższe od najniższego wynagrodzenia….. i – czy wnioskuje/nie wnioskuje o objęcie dobrowolnym……. oraz zaznacza §6
 4. Pracownik emeryt lub z poza UW wypełnia § 5 punkt b) oraz §6 (jak wyżej)
 5. Tylko i wyłącznie §5 punkt c) wypełniają studenci do 26 roku życia.
 6. Doktorant, który nie ukończył 26 roku , wypełnia §5 punkt d) – jeśli nie jest zatrudniony poza UW.
 7. Doktoranta należy zawsze zarejestrować w ZUS

Wzory umów obowiązujących na UW w zakładce Sekcji Badań Naukowych.

Bardzo prosimy nie przysyłać umów + rachunków doktorantów po zakończeniu semestru- (następuje wtedy zarejestrowanie takiej osoby na jeden- dwa dni w ZUS-ie i praktycznie od razu wyrejestrowanie)   takie umowy będą odsyłane z koniecznością napisania oświadczenia przez osobę zainteresowaną , iż była świadoma o tym że nie była zarejestrowana w ZUS.

Umowy sporządzane na studiach podyplomowych w wysokości do 200 zł nie są wykazywane w rozliczeniu rocznym.