Strona Główna > STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE

STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE

Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r., Nr 65, poz. 595 ze zm.)

Przewód doktorski

Instytut Filozofii Instytut Socjologii... >>

Postępowanie habilitacyjne

wniosek autoreferat publikacje harmonogram powołanie Komisji recenzja1 recenzja2 recenzja3 uchwała Komisji... >>

Przewód profesorski

KALKULACJA KOSZTÓW postępowania o nadanie tytułu naukowego, dla osób spoza uczelni: 5 (recenzenci) x 2695,00 = 13475,00 zł 6737,50 zł (opłata ryczałtowa) —————————————̵... >>