Strona Główna > STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE

STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE

Przewód doktorski

Instytut Filozofii Instytut Socjologii... >>

Postępowanie habilitacyjne

wniosek autoreferat publikacje harmonogram powołanie Komisji recenzja1 recenzja2 recenzja3 uchwała Komisji... >>

Przewód profesorski

KALKULACJA KOSZTÓW postępowania o nadanie tytułu naukowego, dla osób spoza uczelni: 5 (recenzenci) x 2695,00 = 13475,00 zł 6737,50 zł (opłata ryczałtowa) —————————————̵... >>