Strona Główna > STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE

STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE

Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r., Nr 65, poz. 595 ze zm.)

Przewód doktorski

Instytut Filozofii Instytut Socjologii... >>

Postępowanie habilitacyjne

Koszt przewodu habilitacyjnego, dla osób spoza uczelni: Przewód przeprowadzony nowym trybem (podstawa prawna – Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach… [ze zmianami z dnia 18. 03. 2011 r. – Art. 2]: zwłaszcza – art. 16, 18a, 21) oraz... >>

Przewód profesorski

KALKULACJA KOSZTÓW postępowania o nadanie tytułu naukowego, dla osób spoza uczelni: 5 (recenzenci) x 2695,00 = 13475,00 zł 6737,50 zł (opłata ryczałtowa) —————————————̵... >>