Strona Główna > Stopnie i tytuły naukowe > Nostryfikacja > Opłaty za nostryfikację

Opłaty za nostryfikację

Uchwała nr 26

KOSZTY NOSTRYFIKACJI

a)   postępowania nostryfikacyjnego stopnia naukowego wynosi 4000 zł

b)   postępowania nostryfikacyjnego dokumentu ukończenia studiów wyższych  (tj. licencjat magister) wynosi 3250 zł

Zgodnie z § 7 Uchwały nr 26/2009 RW FiS UW z dnia 24.11.2009 r.

Opłaty za postępowanie nostryfikacyjne mogą ulec zmianie w związku ze zmianą przepisów będących podstawą ustalenia wynagrodzeń profesora zwyczajnego.

KOSZTY NOSTRYFIKACJI

a)   postępowania nostryfikacyjnego stopnia naukowego wynosi 4000 zł

b)   postępowania nostryfikacyjnego dokumentu ukończenia studiów wyższych (tj. licencjat magister) wynosi 3250 zł

Zgodnie z § 7 Uchwały nr 26/2009 RW FiS UW z dnia 24.11.2009 r.

Opłaty za postępowanie nostryfikacyjne mogą ulec zmianie w związku ze zmianą przepisów będących podstawą ustalenia wynagrodzeń profesora zwyczajnego.