Strona Główna > Stopnie i tytuły naukowe > Odnowa doktoratu

Odnowa doktoratu

Uchwałę w sprawie odnowy doktoratu podejmuje Senat na wniosek rady podstawowej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu po uzyskaniu opinii właściwej komisji rektorskiej.