Strona Główna > Stopnie i tytuły naukowe > Ogłoszenia - habilitacje > 2015 r. > dr Anna Wolińska

dr Anna Wolińska

  1. Wniosek w sprawie postępowania habilitacyjnego dr Anny Wolińskiej
  2. Autoreferat w języku polskim dr Anny Wolińskiej
  3. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Anny Wolińskiej
  4. Skład komisji w sprawie postępowania habilitacyjnego dr Anny Wolińskiej
  5. Uchwała Rady Wydziału w sprawie postępowania habilitacyjnego dr Anny Wolińskiej