Strona Główna > Stopnie i tytuły naukowe > Ogłoszenia - habilitacje > 2016 r. > dr Jakub Kloc-Konkołowicz

dr Jakub Kloc-Konkołowicz

1. Wniosek w sprawie postępowania habilitacyjnego dra Jakuba Kloca-Konkołowicza – PDF
2. Autoreferat w języku polskim dra Jakuba Kloca-Konkołowicza – PDF
3. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dra Jakuba Kloca-Konkołowicza – PDF
4. Skład Komisji w sprawie postępowania habilitacyjnego dra Jakuba Kloca-Konkołowicza – PDF
5. Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia dra Jakubowi Klocowi-Konkołowiczowi – PDF