Strona Główna > Stopnie i tytuły naukowe > Ogłoszenia - habilitacje > 2016 r. > dr Joanna Golińska-Pilarek

dr Joanna Golińska-Pilarek

1. Wniosek w sprawie postępowania habilitacyjnego dr Joanny Golińskiej-Pilarek – PDF
2. Autoreferat w języku polskim dr Joanny Golińskiej-Pilarek – PDF
3. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Joanny Golińskiej-Pilarek – PDF
4. Skład Komisji w sprawie postępowania habilitacyjnego dr Joanny Golińskiej-Pilarek – PDF
5. Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia dr Joannie Golińskiej-Pilarek – PDF