Strona Główna > Stopnie i tytuły naukowe > Ogłoszenia - habilitacje > 2017 r.

2017 r.

dr Sławomir Mandes

1. Wniosek w sprawie postępowania habilitacyjnego dra Sławomira Mandesa PDF 2. Autoreferat w języku polskim dra Sławomira Mandesa PDF 3. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dra Sławomira Mandesa PDF 4. Skład Komisji w sprawie postępowa... >>

dr Renata Włoch

1. Wniosek w sprawie postępowania habilitacyjnego dr Renaty Włoch PDF 2. Autoreferat w języku polskim dr Renaty Włoch PDF 3. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Renaty Włoch PDF 4. Skład Komisji w sprawie postępowania habilitacyjneg... >>

dr Mikołaj Jasiński

1. Wniosek w sprawie postępowania habilitacyjnego dr. Mikołaja Jasińskiego PDF 2. Autoreferat w języku polskim dr. Mikołaja Jasińskiego PDF1 3. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. Mikołaja Jasińskiego PDF2 4. Skład Komisji w sprawi... >>