Strona Główna > Stopnie i tytuły naukowe > Ogłoszenia - habilitacje > 2017 r. > dr Mikołaj Jasiński

dr Mikołaj Jasiński

1. Wniosek w sprawie postępowania habilitacyjnego dr. Mikołaja Jasińskiego PDF
2. Autoreferat w języku polskim dr. Mikołaja Jasińskiego PDF1
3. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. Mikołaja Jasińskiego PDF2
4. Skład Komisji w sprawie postępowania habilitacyjnego dr. Mikołaja Jasińskiego PDF3
5. Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia dr. Mikołaja Jasińskiego PDF4