Strona Główna > Stopnie i tytuły naukowe > Ogłoszenia - habilitacje > 2017 r. > dr Mateusz Salwa

dr Mateusz Salwa

1. Wniosek w sprawie postępowania habilitacyjnego dr. Mateusza Salwy PDF
2. Autoreferat w języku polskim dr. Mateusza Salwy PDF1
3. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. Mateusza Salwy PDF2
4. Skład Komisji w sprawie postępowania habilitacyjnego dr. Mateusza Salwy PDF3
5. Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia dr. Mateusza Salwy PDF4