Strona Główna > Stopnie i tytuły naukowe > Ogłoszenia - habilitacje > 2017 r. > dr Tomasz Maślanka

dr Tomasz Maślanka

1. Wniosek w sprawie postępowania habilitacyjnego dra Tomasza Maślanki PDF1
2. Autoreferat w języku polskim dra Tomasza Maślanki PDF2
3. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dra Tomasza Maślanki PDF3
4. Skład Komisji w sprawie postępowania habilitacyjnego dra Tomasza Maślanki PDF4
5. Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia dra hab. Tomaszowi Maślance PDF5