Strona Główna > STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE > Postępowanie habilitacyjne

Postępowanie habilitacyjne

Ogłoszenia

wniosek autoreferat publikacje harmonogram powołanie Komisji recenzja1 recenzja2 recenzja3 uchwała Komisji... >>

Koszt

Koszt przewodu habilitacyjnego, dla osób spoza uczelni: Przewód przeprowadzony nowym trybem (podstawa prawna – Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach… [ze zmianami z dnia 18. 03. 2011 r. – Art. 2]: zwłaszcza – art. 16, 18a, 21) oraz... >>