Strona Główna > STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE > Przewód profesorski

Przewód profesorski

Ogłoszenia

 >>

Koszt

KALKULACJA KOSZTÓW postępowania o nadanie tytułu naukowego, dla osób spoza uczelni: 5 (recenzenci) x 2695,00 = 13475,00 zł 6737,50 zł (opłata ryczałtowa) —————————————̵... >>