Strona Główna > Stopnie i tytuły naukowe > Tryb postępowania w przewodach habilitacyjnych > Podstawa prawna

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach… [ze zmianami z dnia 18. 03. 2011 r. – Art. 2]: zwłaszcza – art. 16, 18a, 21

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r